Archive for the ‘งานโครงสร้างเหล็ก’ Category

การจัดหาวัสดุสำหรับโครงการงานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็กสำหรับงานวิศวกรรมโยธารวมถึงงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม เหล่านี้มีตั้งแต่โครงการขนาดใหญ่เช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และปิโตรเคมีจนถึงงานที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก นักพัฒนาขนาดใหญ่และผู้รับเหมารายย่อยแต่ละรายต้องการบริการด้านวิศวกรรมโครงสร้าง พวกเขาสามารถสร้างและสร้างทุกรูปแบบของโครงสร้างเหล็กเช่นโครงถักพอร์ทัลเฟรมนามสกุลและโดยปกติแล้วบริการด้านวิศวกรรมโครงสร้างจะจัดหาภาพวาดของร้านค้าที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำงาน

งานโครงสร้างเหล็กสำหรับทุกประเภทของการก่อสร้างใหม่

งานโครงสร้างเหล็กทางสถาปัตยกรรมอาจรวมถึงระเบียงและบันไดสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการเชิงพาณิชย์เช่นศูนย์การค้าอาจต้องหนีไฟทางเดินหน้าจอรักษาความปลอดภัยบันไดเลื่อนและรั้วที่ทำด้วยไม้ สถาปนิกของโครงการจะต้องสมัครเข้ารับบริการของวิศวกรในการออกแบบโครงสร้างของงานโลหะสำหรับโครงการและจากนั้น โครงสร้างสามารถผลิตและสร้างงานเหล็กบนไซต์ได้ งานโครงสร้างเหล็กยังผลิตคานและเสาสำหรับบ้านแฟลตและอาคารพาณิชย์อื่น ๆ หลังจากการสำรวจครั้งแรกเสร็จสิ้นการคำนวณเหล็กและภาพวาดเสร็จสิ้นแล้วสำหรับเสาและคานที่จำเป็นสำหรับงาน เหล่านี้สามารถช่วงจากคอลัมน์ที่เรียบง่ายเพื่อซับซ้อนและสะโพก

แล้วอาจช่วยผู้รับเหมาก่อสร้างในการงานโครงสร้างเหล็ก

สะพานทางรถไฟและทางรถไฟเหล็กต้องได้รับการบำรุงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง นี้อาจเกี่ยวข้องกับการชั่วคราว ของสะพานที่มีอยู่เพื่อให้งานนี้จะทำ งานโครงสร้างเหล็กสามารถทำสะพาน ดังนั้นเมื่อได้รับการติดตั้งโครงยึดแล้วจึงสามารถถอดและแทนที่หัวต่อได้แผ่นต่ออายุและการตกแต่งอื่น ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อนำสะพานขึ้นสู่ข้อกำหนดที่จำเป็น การบำรุงรักษานี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างของสะพานเหล็ก งานโครงสร้างเหล็กบางครั้งอาคารจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและการปรับปรุงใหม่ ผู้สร้างโครงสร้างสามารถประสานงานกับวิศวกรเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ หลังจากได้รับการปรึกษาหารือกับวิศวกรแล้ว

สามารถวาดภาพรายละเอียดเหล็กเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างใหม่ซึ่งจำเป็นสำหรับการปรับปรุงใหม่ สามารถถอดชิ้นส่วนเหล็กที่ซ้ำซ้อนออกและแทนที่ด้วยชิ้นงานเหล็กใหม่ได้ งานโครงสร้างเหล็กเสียงเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ บริการอื่นที่ผู้จัดหาโครงสร้างสามารถจัดหาได้ มักต้องมีการวางโครงสร้างชั่วคราวชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างอาคาร โครงสร้างที่มีอยู่จะต้องมีการใส่ชั่วคราวในระหว่างการปรับปรุงหรือขยาย งานชิ้นนี้ดำเนินการโดยใช้โครงสร้างกรอบและคาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จากชั้นวางระบบ นอกจากนี้ยังมีการจ้างผู้สร้างโครงสร้างบางรายด้วย เหล่านี้สามารถประหยัดสำหรับโครงการระยะสั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://pvtconstruction.com/