Archive for the ‘อาหารโรคตับ’ Category

อาหารโรคตับที่เหมาะสมช่วยชะลอการลุกลามของโรคตัไขมันพอกตับ

เมื่อคุณเป็นโรคไขมันพอกตับ คุณควรรับประทานอาหารไขมันพอกตับโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ แพทย์จึงพบปัญหาในการวินิจฉัยโรคตับในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีสัญญาณและอาการแสดงที่สามารถกำหนดความเกี่ยวข้องที่แท้จริงของโรคได้อย่างถูกต้อง ก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและตำแหน่งในช่องท้องของผู้ป่วยบางครั้งอาจทำหน้าที่เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโรคตับ เนื่องจากเมื่อตับได้รับผลกระทบจากโรคนี้ ตับจะมีแนวโน้มขยายตัวจึงมีขนาดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสะสมของไขมันที่หน้าท้องส่วนบนและดันขึ้นไปด้านบน อาหารโรคตับที่เหมาะสมสำหรับโรคตับได้รับการออกแบบมาเพื่อย้อนกลับ

โรคไขมันพอกตับต้องรับประทานอาหารที่มีไขมันพอกตับเพื่อย้อนกลับและรักษา

ทราบกันดีว่าการควบคุมอาหารโรคตับที่เหมาะสมสำหรับตับสามารถช่วยควบคุมและย้อนกลับได้ อาหารเฉพาะนี้ควรประกอบด้วยอาหารที่มีเส้นใยสูงเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างของอาหารเหล่านี้ ได้แก่ อาหารที่อุดมด้วยปริมาณโปรตีน โปรตีนเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ควรรวมอยู่ในอาหารตับของคุณ จุดประสงค์หลักคือการช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ซึ่งเป็นสาเหตุที่เรียกพวกมันว่าอาหารสร้างร่างกาย สภาพการทำงานของโปรตีนนั้นควรจะได้รับในปริมาณที่น้อยที่สุด นอกเหนือจากนั้น โปรตีนต่างจากคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันและเกลือแร่ โปรตีนใช้เวลานานกว่าในกระบวนการย่อยอาหาร การดูดซึม และการขับถ่าย ซึ่งบังคับให้ร่างกายใช้พลังงานจำนวนมากขึ้นในกระบวนการนี้ วลียอดนิยมที่อธิบายกระบวนการที่ร่างกายถูกบังคับให้ใช้พลังงานจำนวนหนึ่งเพื่อขับถ่ายและดูดซึมอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีที่สุดเรียกว่า “การเผาผลาญไขมัน” อาหารโรคตับที่เหมาะสมจะค่อยๆ เผาผลาญไขมันและไม่เร็ว