Posts Tagged ‘การเติบโตของธุรกิจ’

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา

50far.com

ในเรื่องของการศึกษาถ้าใครมีเงินมากกว่าย่อมได้เปรียบ เลือกเรียนที่ไหนก็ได้ หากเรียนไม่เก่งก็เรียนเพิ่มในโรงเรียนกวดวิชาทำให้สามารถเรียนเก่งได้ ทำข้อสอบได้ แต่บางทีถึงแม้จะมีเงินพร้อมบางครั้งการสมัครเรียนไม่มีที่นั่ง ก็ต้องเรียนกับวีดีโอ เมื่อความต้องการทางด้านเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้น  จึงทำให้ธุรกิจทางด้านนี้เกิดการขยายตัว โดยเฉพาะการสอนด้านวิชาการ สำหรับคนที่ต้องการเรียนที่บ้าน ก็สามารถหาติวเตอร์มาสอนให้ได้แบบตัวต่อตัว แม้แต่ในโรงเรียนเอง ก็มีการสอนพิเศษหลังเลิกเรียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำการบ้านมากกว่าจะเรียนเพิ่มเติม ยกเว้นในช่วงสอบที่มีการสอนเพิ่มเติมหรือให้ทำข้อสอบเพื่อทบทวน การเรียนพิเศษที่กล่าวมายังไม่รวมถึงการเรียนพิเศษในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี ร้องเพลง กีฬา ศิลปะ เป็นต้น  เพื่อยกระดับทักษะชีวิต เพิ่มความสามารถพิเศษให้เด็ก

นอกจากติวเตอร์วัยรุ่นแล้วคุณครูตามโรงเรียนต่างๆก็เปิดสถาบันสอนกวดวิชาด้วย หรือเป็นอาจารย์พิเศษให้กับโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ซึ่งมีทั้งสอนเพื่อเพิ่มเกรดและเพื่อติวสอบเข้า การติวเพื่อเข้าเรียนได้รับความนิยมมากในเด็กและผู้ปกครอง เนื่องจากเชื่อมั่นในอาจารย์ผู้สอนที่จบมาจากมหาวิทยาลัยดังสามารถการันตีการสอนได้ โดยอาจคิดค่าสอนเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมง

สำหรับวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่จะเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้ในการทำงาน ใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศ ทำให้สถาบันที่เปิดสอนมีมากขึ้น บางสถาบันมีหลายสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 50 แห่ง มักตั้งอยู่ในย่านธุรกิจอย่างสยาม สีลม อโศก เป็นต้น นอกจานี้ยังมีภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส

การเติบโตของสถาบันการศึกษามีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นได้ว่าการศึกษาภายในห้องเรียนไม่เพียงพอให้เด็กก้าวสู้อนาคตที่ต้องการได้ หากเรียนเพื่อเพิ่มเกรด นั่นหมายถึงเรียนในห้องเรียนแล้วไม่เข้าใจ หากติวเพื่อสอบเข้านั่นหมายถึง เด็กและผู้ปกครองให้ความสำคัญกับข้อสอบมากกว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องเรียนรู้ เมื่อสอบเสร็จเด็กก็ลืมหมด เพราะต้องการเรียนมาแค่ทำข้อสอบได้เท่านั้น เด็กไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้อหา ก็ไม่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้