Posts Tagged ‘สาขาวิชา’

สาขาวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้

50far.comการศึกษาหาความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเป็นผู้ประกอบการ และยังเป็นสิ่งที่ทำให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ดี ถึงแม้นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจโดยที่เรียนไม่จบก็ตาม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกลุ่มคนเหล่านี้เป็นส่วนน้อยมากๆ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำ 6 วิชาที่ควรเรียนรู้ไว้ก่อนจะประกอบธุรกิจ

1.วิชาการตลาด ในการประกอบธุรกิจ วิชาด้านการตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ วิชาการตลาดช่วยให้เราสามารถเปิดมุมมองในการขายสินค้า และมีไอเดียในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

2.วิชาการบริหารจัดการ จะช่วยให้เราเข้าใจถึงหลักการบริหารเบื้องต้น ที่เริ่มตั้งแต่การบริหารคนในทีม ไปจนถึงการบริหารองค์ประกอบต่างๆในการทำธุรกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้

3.วิชาการเงินและการบัญชี บัญชีเป็นสิ่งที่วุ่นวายที่สุดในการทำธุรกิจ ซึ่งหากขาดหน้าที่นี้ไปอาจทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้ ถ้าเรียนรู้บัญชีในเบื้องต้นจะทำให้เราเข้าใจพื้นฐานของบัญชีและการจัดการภาษีได้ไม่ยาก ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้อีกด้วย

4.วิชาความสามารถในการนำเสนอ หลายคนไม่กล้าที่จะขายไอเดียของตนเอง หรือไม่พร้อมที่จะนำเสนองานต่อหน้าคนเยอะๆ หรือพูดขายสินค้าไม่มีแรงดึงดูด ไม่น่าฟัง และไม่กระตุ้นให้เกิดความอยากซื้อ ดังนั้นวิชาการนำเสนอผลงานจะช่วยให้การนำเสนอของเรานั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย  เพราะจะสอนเกี่ยวกับการจัดเรียงหัวข้อ การใช้คำ การใช้น้ำเสียง รวมถึงท่าทางประกอบ

5.วิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปแล้ว หลักสูตรนี้สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเราได้

6.วิชาเศรษฐศาสตร์ ทำให้เราเข้าใจหลักกลไกของผู้บริโภค ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด การเรียนวิชานี้นั้นช่วยวิเคราะห์ธุรกิจได้อีกด้วย เนื่องจากสามารถใช้ในการคาดคะเนความเป็นไปของธุรกิจในอนาคตได้

หลักสูตรทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ หลายคนอาจเคยเรียนบางวิชามาแล้ว ก็สามารถค่อยๆลงเรียนวิชาอื่นๆเพิ่มเติมได้ เพื่อสามารถนำมาทดแทนความรู้ที่ขาด หรือนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้